O Kancelarii

To właśnie my

DR BARTOSZ GRECZNER

Dr Bartosz Greczner jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 20 maja 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych broniąc pracę pt. „Precedens jako źródło prawa europejskiego”.

Dr Greczner ukończył również studia na Uniwersytecie Cambridge uzyskując Dyplom z Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej. W ramach międzynarodowych programów naukowych studiował na amerykańskiej uczelni University of Tennessee w Knoxville oraz na Mykolo Romerio University w Wilnie. Jako wykładowca akademicki dr Greczner prowadził zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim zarówno w języku polskim i angielskim, jak również w języku francuskim. Zaproszony przez Universidade Portucalense w Portugalii przeprowadził serię wykładów na niniejszej uczelni. Jest autorem wielu prac naukowych analizujących orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ponadto dr Greczner jest radcą prawnym współpracującym w przeszłości z renomowanymi kancelariami wrocławskimi oraz pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatrudnionym w Dziale Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji. W przeszłości pracował w Departamencie Organizacyjno-Prawnym Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej we Francji.

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej oraz prawa farmaceutycznego.

Kontakt

ul. Kwidzyńska 4/9, 51-416 Wrocław
ul. Mewia 34 51-418 Wrocław

(+48) 606-307-958

bartosz@greczner.pl