Specjalizacje

Zobacz w czym możemy Ci pomóc

Startupy

Doradzamy jak założyć własny Start up, wskazujemy najkorzystniejszą formę prawną w jakiej powinien działać, a także dbamy o ochronę informacji dotyczących planowanych usług czy oferowanego przez start-up produktu. Służymy pomocą w zakresie wszelkich aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem startupów, również związanych z ich finansowaniem i zatrudnianiem nowych pracowników już w trakcie rozwoju firmy. 

Prawo spółek

Doradzamy jak stworzyć własną spółkę. Pomagamy stworzyć najlepszy dla danego rodzaju działalności statut lub umowę spółki. Zapewniamy stałą obsługę korporacyjną zwłaszcza spółek kapitałowych. Pomagamy w ich przekształceniu i likwidacji. Oferujemy naszą pomoc w zakresie przygotowania lub opiniowania wszelkich dokumentów w tym umów i regulaminów bez których prawidłowe funkcjonowanie spółki jest niemożliwe.

Własność intelektualna

Doradzamy jak odpowiednio chronić własność intelektualną zarówno w obszarze praw autorskich i praw pokrewnych, jak również w zakresie własności przemysłowej. Pomagamy w przygotowaniu i opiniujemy umowy o zachowaniu poufności, umowy licencyjne oraz wszelkie umowy zapewniające transfer technologii np. sprzedaż praw do patentu czy know-how. W sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej reprezentujemy klientów w sporach sądowych w postępowaniu cywilnym. Zapewniamy wsparcie w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ze strony innych przedsiębiorców w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Prawo umów

Pomagamy w przygotowaniu i opiniujemy wszelkie rodzaje umów zarówno w języku polskim jak i angielskim dbając zawsze o zabezpieczenie interesów naszych klientów. Pomoc świadczymy również w zakresie tak nietypowych umów jak umowy joint venture czy umowy inwestycyjne akceleratorów, inkubatorów i aniołów biznesu

Granty i fundusze unijne

Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie prawnej analizy warunków poszczególnych programów w tym konkursów ogłaszanych prze NCBiR czy urzędy marszałkowskie. Pomagamy już od momentu przygotowania i składania wniosków, aż do ostatecznego ich rozliczenia.

Prawo rodzinne

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomagamy w sprawach związanych z rozwodem i alimentami, władzą rodzicielską, ustaleniem kontaktów oraz podziałem majątku.

Spory Sądowe

Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo farmaceutyczne

Świadczymy kompleksową pomoc prawna w zakresie prawa farmaceutycznego doradzając naszym klientom w zakresie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, ich reklamy i zasad prowadzenia aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego.

Prawo kosmiczne

Przedstawiamy naszym kinetom uprawnienia i obowiązki państw w przestrzeni kosmicznej. Wskazujemy stan obecnych regulacji w kontekście zwiększonej roli podmiotów prywatnych w tym obszarze.

Kontakt

ul. Kwidzyńska 4/9, 51-416 Wrocław
ul. Mewia 34 51-418 Wrocław

(+48) 606-307-958

bartosz@greczner.pl